top of page
Povznesme se tam, kde žijeme své pravé já

ÚROVNĚ VĚDOMÍ

"Představte si, že máte přístup k jednoduché odpovědi ano, nebo ne na jakoukoli otázku, kterou si přejete položit. Můžete získat skutečně pravdivou odpověď na jakoukoli otázku!

Člověk si myslí, že žije díky silám, které má pod kontrolou, ale ve skutečnosti je ovládán mocí

z netušených zdrojů, mocí, nad níž nemá žádnou kontrolu. Tato moc utváří vesmíry."

(David R. Hawkins)

My jsme součástí tohoto vesmíru a máme potenciál vládnout touto mocí, jen o tom nevíme.

Díky dílu Davida R. Hawkinse a jeho dlouholeté a systematické vědecké práci a nespočtu výzkumů máme k dispozici v jeho knihách a vědeckých článcích pravdivé odpovědi o podstatě vesmíru. O vlivech úrovní vědomí na každodenní život v oblasti vztahů, politiky, fungování společnosti, byznysu, ale především o vlivu na naše fyzické zdraví, duševní zdraví a skutečnou spokojenost v našem životě.

Díky Davidovým knihám a metodám sebevnímání chápeme najednou souvislosti v našich životech. Uvědomujeme si, že "zázraky" konané z vyšších úrovní vědomí (např. Ježíš), nemusíme vnímat jako zázraky, ale výsledek našeho tvoření. Vše má svůj řád a zakonistosti a my máme možnost se pozvednout z destrukce oběti na úroveň konstruktivního tvůrce.

 

30f131a83b7be91325ce237d7dcf3202--spiritual-awareness-spiritual-teachers.jpg

Sir David R. Hawkins, M.D., Ph.D.

Mezinárodně uznávaný psychiatr, vědec a lékař. Výzkumník úrovní lidského vědomí.

Zasloužil se o vědecké uznání kineziologie.

Autor 8 bestsellerů z oblasti psychiatrie, lidského vědomí a kineziologie.

Jeho díla byla přeložena do 17 jazyků.

Byl profesorem na mnoha světových univerzitách (např. Oxford, Stanford nebo Harvard).

Během dvaceti let David R. Hawkins zanalyzoval celé spektrum úrovní lidského vědomí. Dokázal vytvořit pravdivou mapu lidských zkušeností. Tato „anatomie vědomí“ vytváří profil celého lidského druhu, umožňující provést úplnou analýzu emocionálního a duchovního vývoje jedinců a společnosti. Tak důkladný a rozsáhlý pohled přináší novou úroveň porozumění člověka při objevování vesmíru.

MAPA ÚROVNÍ VĚDOMÍ.jpg

Mapa úrovní vědomí
 

Schopnost rozpoznat pravdu a porozumět jí závisí na úrovni vědomí. Lze to vidět na fyziologických procesech v mozku. V tabulce jsou stručně popsaná témata úrovní vědomí.

20 – 199: destruktivní/slabá atraktorová pole, linearita (v linearitě vnímáme posloupnost, příčinu a následek.)

200: kritický bod

201 – 499: konstruktivní/silná atraktorová pole, linearita

500 – 1000: konstruktivní/velmi silná atraktorová pole, nelinearita/kontext

(V nelinearitě vnímáme nelineární kontext a tvoření atraktorových polí.)

Snímek obrazovky 2021-11-03 v 17.11.24.png

Naše přednášky
o úrovních vědomí

Na naší přednášce se ponoříme do témat úrovní vědomí do hloubky. Pokud vás zajímají odpovědi na následující otázky, pak je naše přednáška pro vás:

Jaké pocity mě v životě provází? Hanba, vina, apatie, smutek, touha, hněv, pýcha? 

Nebo odvaha, neutralita, ochota, přijetí, rozum, láska, radost či mír?
Mohu ovlivnit svůj život a držet ho ve svých rukou?
Jak si mohu udržet konstruktivní vědomí?
Je vše, co se mi děje spravedlivé a smysluplné? Proč se mi děje, co se mi děje?
Je vše okolo mě neosobní?
Jaký je můj postoj k sobě?
Jaký je k druhým lidem?
Zajímá mě se dozvědět víc o tom, jak ovlivnit svůj život konstruktivním směrem?
Věřím, že můj pohled na sebe sama i na vnější svět se na jednotlivých úrovních vědomí liší?

bottom of page